Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich pr

Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.