Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2011 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2011 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.