Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.