Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Uzasadnienie do uchwały