Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk.

Uchwała  Nr X/61/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca  2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk.

Zał nr 1

Zał nr 2