Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kramsk za I półrocze danego roku

Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kramsk za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.