UCHWAŁA NR X/63/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

UCHWAŁA NR X/63/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.