UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

Zał. nr 1