UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.

UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.