Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego.

Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego.