Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.