Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksplo

Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.