Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.