Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łęgi.

Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łęgi.