Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerów.

Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerów.