Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrzyków.

Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrzyków.