Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgór.

Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgór.