Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święte.

Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święte.