Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielany.

Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielany.