Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.