Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Uchwała  Nr XI/106/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września  2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Zał. Nr. 1

Zał. Nr. 2