Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Zał. Nr. 1

Zał. Nr. 2

Zał. Nr. 3

Zał. Nr. 4

Uzasadnienie do Uchwały