Uchwała Nr XI/108/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XI/108/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.