Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni

Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.