Uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studiu

Uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.