Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.