Uchwała Nr XI/114/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku.

Uchwała Nr XI/114/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku.