Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.