Uchwała Nr XI/116/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XI/116/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.