Uchwała Nr XI/118/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała Nr XI/118/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2012 - 2015.