Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Ocean wiedzy i umiejętności – akademia dziecięcej twórczości” w ramach Pr

Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Ocean wiedzy i umiejętności – akademia dziecięcej twórczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.