Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia planu sieci szk

Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.