Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011...

Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2011/2012.