Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk.