Uchwała Nr XII/124/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XII/124/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.