Uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2012, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa

Uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2012, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.