Uchwała Nr XII/126/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Centrum Pracy Twórczej w Kramsku.

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Centrum Pracy Twórczej w Kramsku.