Uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wprowadzenia zwolnień.