UCHWAŁA NR XII/128/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/128/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.