Uchwała Nr XII/129/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2012, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XII/129/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2012, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.