Uchwała Nr XII/130/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

Uchwała Nr XII/130/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012.