Uchwała Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku

Uchwała Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.