UCHWAŁA NR XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.