Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.

Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.