Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.