UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 15.

UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 15.