Uchwała nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy Kramsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poleg

Uchwała nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy Kramsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.