UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.