Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.