Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.